All Season Place, Bangkok, 10120
+66817665580
interstudyabroad@gmail.com

Accommodation

เรียนภาษาที่ประเทศจีน

ประเภทของที่พักในประเทศจีน
ที่พักที่เป็นที่นิยมในการอยู่อาศัยเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีนแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ดังนี้
 1. หอพักในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องรวม หอพักในมหาวิทยาลัยมักจะมีราคาถูกที่สุด และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับนักเรียน อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยยังมีหอพักเฉพาะให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย 
ดังนั้นทุกคนก็จะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์กับผู้อื่นในฐานะนักเรียนต่างชาติในประเทศจีน นักเรียนสามารถเลือกได้ตั้งแต่ห้องนอนเดี่ยวห้องนอนคู่หรือห้องนอนรวม ห้องนอนเหล่านี้มีทั้งห้องน้ำแบบส่วนตัวที่อยู่ภายในตัวห้อง และห้องน้ำแบบรวมที่จะต้องใช้ร่วมกับคนอื่นที่อยู่ในชั้นเดียวกันราคาหอพักในแต่ละมหาวิทยาลัยจะค่อนข้างหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามเมือง และที่ตั้งโดยด้านล่างคือตารางเปรียบเทียบราคาของที่พักแต่ละรูปแบบของมหาวิทยาลัยในเมืองเซี่ยงไฮ้ 
ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน/วัน
ห้องเดี่ยว
ห้องคู่
ห้องรวม 4 คน
2. ห้องพักเอกชน
ในบางครั้งที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนบางคน  เพราะบางที่พักก็ราคาไม่สูง หรืออาจมีราคาเท่ากันกับหอพักของมหาวิทยาลัย โดยค่าที่พักมักจะขึ้นอยู่กับสถานที่ หรือข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกันกับเจ้าของห้องพักค่าเช่าห้องพักในเมืองเซี่ยงไฮ้จะมีราคาตั้งแต่ประมาณ 700 หยวนต่อเดือน ถึง 7,000 หยวนต่อเดือน ราคาที่พักจะแปรเปลี่ยนไปตามที่ที่นักเรียนเลือกที่จะเรียน 
เราจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการจัดหาที่พัก และช่วยประสานงานในการทำสัญญา ตลอดจนจ่ายค่าที่พักในเดือนแรกให้กับนักเรียนตั้งแต่ในประเทศไทย  
โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามเพื่อให้ตรงกับระยะเวลา และความต้องการในการพำนักให้มากที่สุด ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนต่อๆไป นักเรียนจะเป็นผู้จ่ายให้โดยตรงกับทางเจ้าของที่พักภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของเราในเรื่องการสื่อสาร รวมถึงข้อกังวลต่างๆ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากบางสถานที่เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการนักเรียนจำเป็นที่จะต้องรีบแจ้ง และตกลงให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทราบ เพื่อที่เราจะสามารถไปดำเนินการจองและจ่ายค่ามัดจำกับเจ้าของที่พักในประเทศจีนให้แก่นักเรียนโดยเร็วที่สุด 
 หมายเหตุ  -  ที่พักที่แสดงเป็นเพียงบางส่วนของที่พักทั้งหมดที่เรามี อีกทั้งบางครั้งอาจจะเต็ม และไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาที่นักเรียนต้องการเดินทาง ดังนั้นหากนักเรียนสนใจ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยตรง