All Season Place, Bangkok, 10120
+66817665580
interstudyabroad@gmail.com

Time Zone

เรียนภาษาที่ประเทศจีน

เวลาในประเทศจีน
มีแค่ Time zone เดียวในประเทศจีน

ในประเทศจีนจะมีการกำหนดให้ใช้เวลามาตรฐานที่ตรงกันทั้งประเทศโดยยึดตามเวลาท้องถิ่นของเมืองปักกิ่ง และเวลาในประเทศจีนจะมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เขตเวลามาตรฐาน UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ปรับเวลาตามฤดูกาล ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา CST – Beijing Time
  • Updated Date: May 2019
  • Category: Time Zone