All Season Place, Bangkok, 10120
+66817665580
interstudyabroad@gmail.com

visa

เรียนภาษาที่ประเทศจีน

ประเภทของวีซ่าที่นิยมใช้ไปเรียนต่อในประเทศจีน
1. วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือวีซ่า L
  วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว มีระยะเวลาใช้งาน 30 วัน (นับตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีน) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์หรือไปด้วยตัวเองกับครอบครัวและคนรู้จัก นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน หรือการเดินทางเข้าไปในประเทศจีนระยะสั้นไม่เกิน 30 วันถือว่าเป็นวีซ่าจีน ระยะสั้น และการยื่นวีซ่าจีนชนิดนี้ค่อนข้างง่ายกว่าวีซ่าชนิดอื่นๆ
2. วีซ่าเพื่อการศึกษา หรือวีซ่า X
  วีซ่าจีนเพื่อการเดินทางเข้าไปศึกษาต่อของนักเรียน และนักศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ X1 และ X2 ซึ่งมันจะต่างกันตรงที่ระยะเวลาการเรียนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 180 วัน นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เดินทาง เพื่อไปอบรมต่างๆ อีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ คือ
  วีซ่า X1
  เพื่อการเข้าศึกษาที่มากกว่า 1 เทอม จึงทำให้ต้องอยู่นานกว่า 180 วัน ซึ่งถือว่าเกินระยะเวลาขอวีซ่าจีนที่ ถูกกำหนดไว้ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนจึงต้องถูกตรวจสุขภาพอย่างละเอียดและทำการเปลี่ยนวีซ่าจีนเป็น Resident Permit เพื่อให้เดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างไม่มีจำกัด</p> 
  วีซ่า X2
  เพื่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือการอบรมงานเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่เกินกว่า 180 วัน จะถูกนับ ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น</p> 
      
        วีซ่า X1 
        นักเรียนทุกคนที่จะไปเรียนต่อจีนมากกว่า 180 วัน จะต้องสมัครขอวีซ่า X1 และมีเอกสารดังนี้       
        • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุครอบคลุมตลอดการพำนักในประเทศจีน รวมถึงต้องมีหน้าว่างเพียงพอ
        • รูปถ่ายจำนวน 2 รูป (ตามข้อกำหนดของสถานฑูตจีน) 
        • ใบสมัครขอวีซ่า
        • เอกสารตอบรับเข้าศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยในจีน 
        • ใบสมัครขอวีซ่าสำหรับเรียนต่อจีนตัวจริง พร้อมสำเนา โดยใช้แบบฟอร์ม JW201และ JW202 (ถูกออกโดยเลือกประเภทของทุนการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยจะบอกว่าคุณต้องกรอกแบบฟอร์มไหน) 
      
        วีซ่า X2 
        นักเรียนทุกคนที่จะไปเรียนต่อจีนน้อยกว่า 180 วัน จะต้องสมัครขอวีซ่า X2 และมีเอกสารดังนี้       
        • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุครอบคลุมตลอดการพำนักในประเทศจีน รวมถึงต้องมีหน้าว่างเพียงพอ
        • รูปถ่ายจำนวน 2 รูป (ตามข้อกำหนดของสถานฑูตจีน)
        • ใบสมัครขอวีซ่า
        • เอกสารตอบรับเข้าศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยในจีน 
   
การสมัครขอวีซ่าจีนต้องใช้เงินเท่าไหร่?
ข้อกำหนดในการเรียกเก็บค่าสมัครขอวีซ่าจีนในประเทศไทยแบบจำนวนเข้า-ออก 1 ครั้ง จะมีราคา 1,500 บาทหากมี ความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าออกจีนมากกว่า 1 ครั้ง ราคาก็จะสูงขึ้น ซึ่งการเรียกเก็บค่าสมัครขวีซ่าจีนมักจะขึ้น อยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ สามารถตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์ของสถานฑูตจีน 
      
ระยะเวลาในการขอวีซ่าจีน ? 
โดยปกติจะใช้เวลาในการขอวีซ่า และออกวีซ่าให้ภายในระยะเวลาสี่วันทำการ แต่หากต้องการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนก็ สามารถขอได้ และจะมีค่าสมัครขอวีซ่าที่สูงขึ้น สามารถตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์ของสถานฑูตจีน 
      
สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน? 
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่ไปถึง ต้องทำเรื่องลงทะเบียนกับสถานีตำรวจท้องถิ่นทันที ใครที่อยู่หอ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่หอจะ จัดการให้เลย ส่วนใครที่นอนโรงแรม ในวันแรกๆเจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะหน้าโรงแรมจะเป็นผู้จัดการให้ตามวันที่เรา ได้จองไปกับโรงแรม พอได้หอแล้วก็ต้องให้หอลงทะเบียนให้ ส่วนคนที่เช่าอพาร์ทเมนท์อยู่ เจ้าของบ้าน ฝางตง ควรจะเป็นธุระจัดการ ทำเรื่องและเอกสารการเช่าที่พักให้เรา ขั้นตอนนี้สำคัญมาก หากละเลยอาจถือว่าฝ่าฝืน กฎหมายจีนได้โดยไม่รู้ตัว 
      
หากต้องการเดินทางเข้า-ออกจีนมากกว่า 1 ครั้ง?
เมื่อเดินทางถึงจีนภายใน 30 วัน จะต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีน (Residence Permit) ที่ให้สิทธิในการ เข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entries) ใบอนุญาตนี้จะแปะในพาสปอร์ตของเรา และต้องมีการตรวจร่างกายใน โรงพยาบาลประเทศจีนอีกด้วย